Lila

El color lila s’ha associat amb la tranquil·litat, la dolçor, la calidesa, la mesura i el poc impacte.

El color violeta pot relacionar-se també amb la frivolitat i alhora amb l’originalitat.

A Europa el color morat implica penitència, encara que el color violeta en tons clars es relaciona amb la humilitat.

Cal tenir en compte que el color lila es fa a partir dels colors vermell, blau i blanc, així que també te influencies d’aquests dos colors en funció de la tonalitat.

Al retina de l’ull humà, el violeta i el lila es perceben per l’excitació simultània dels cons blaus i els cons vermells, ubicats a la fòvea (a centre de la màcula oriol de l’ull). Aquests cons actuen com a receptors tricromàtics a través del nervi òptic, que s’encarrega de comunicar els missatges cromàtics a el cervell.

Comparteix