Keira

Un nom molt original i poc freqüent a casa nostra.

Significat del nom Keira

El seu significat és persona de pèl i ulls foscos

Origen del nom

El nom Keira  és originari cèltic i el seu sant és el 28 de gener. Nom molt usat a Irlanda.

Caràcter i curiositats sobre el nom Keira

Keira es caracteritza per ser una dona activa i optimista per naturalesa, que anima tot el que està al seu voltant i li ajuda a suportar totes les situacions difícils.

Comparteix