Cap

Paraula Cap té múltiples significats i usos.

Per una banda el cap, com a part del cos.

El cap del verb caber, per exemple: No hi cap.

Cap com a nombre zero, per exemple: No en queda cap.

I encara més com a curiositat el CAP fent referencia a les sigles de Centre d’Atenció Primària.

Comparteix