Declaració

La paraula declaració te multiples significats.
El més corrent fa referència a l’acció i resultat de declarar o declarar-se.

Altres significats de la paraula declaració:
1. Exposició o explicació amb què s’aclareix o es fa conèixer alguna cosa. revelació, confessió.
2. Manifestació de l’ànim o de la intenció.
3. Manifestació de l’amor que una persona sent per una altra per exemple “va ser una declaració en tota regla, amb versos i tot”.
4. DRET Deposició que sota jurament fa el testimoni o perit en una causa i la que fa el reu sense trobar-se sota jurament en la seva declaració figuren dos inculpats. testificació
5. DRET Nom que reben els textos més solemnes adoptats per les Nacions Unides, encara que tinguin únicament el valor de recomanacions va repartir diverses còpies de la declaració universal dels drets humans.
6. INFORMÀTICA Definició de un tipus d’una variable en un llenguatge de programació.
7. declaració de la renda ECONOMIA Document en què es manifesta davant l’administració la naturalesa i quantitat d’una matèria subjecta a impostos avui expira el termini per presentar la declaració de la renda a Hisenda.
8. prestar declaració DRET Declarar davant del jutge es va negar a prestar declaració per sentir-se coaccionat.
9. prendre declaració DRET Inquirir, preguntar un jutge o un tribunal de justícia a l’acusat o a un testimoni sobre els fets que es tracten d’aclarir.

Comparteix