Esclovellar

El significat del verb esclovellar o fer una esclovellada.

Significa treure els grans de la tavella d’un llegum, és a dir treure l’embolcall i agafar el fruit.

Parlem esclovellada, quan fa referència en grans quantitats, per exemple: Vam fer una esclovellada de mongetes.

També s’utilitza fent referència a xerrar o explicar amb detalls.

Comparteix