Panteix

Significat de panteix o panteixar.S’atribueix a la forma de respirar, que respira amb dificultats o forçadament. Una respiració profunda i fatigosa.

Prové del verb panteixar.

També s’utilitza quan algú es queixa molt, per exemple: No parava de panteixar.

Origen però és de phantasiare, ‘sofrir opressions’ i originàriament ‘somniar’; aquest significat originari es troba en el provençal pantaisar.

Comparteix